Побарај специалист

За Нас

Вовед

Корените на ИМПЕРИУМ СОЛИС датираат од 2016 година, период од пет години за кој постигнавме врвни успеси на пазарот на РСМ и надвор од државата. Нашата фирма нуди имплементација на квалитет.

Тимот на инжинери со кој располагаме, има за цел да ви овозможи:

-дизајн на вашата фотонапоска централа, за максимални придобивки во енергетска ефикасност од технички и екомомски аспект.

Процес за соработка

Соработката помеѓу клиентите и ИМПЕРИУМ СОЛИС започнува со:

– Консалтинг
– Процена на ризик
– Бесплатен проект (разработен план за остварување на вашата цел)
– Изведба со најквалитетна опрема

Наши брендови

Едни од најреномираните фирми на овие простори се истовремено и наши клиенти. (Дел од изработените проекти ги има на нашата страна).
Во доверлива партнерска врска сме со BayWa r.e. Германија и SEGA SOLAR Турција.
Во континуитет сме со реализација на моменталните и идни проекти.